Så skyddar du ditt hus mot alger

Svenska villaägare har alltid haft besvär med alger som växer på alla möjliga platser i sina hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med bristfällig dränering som badrum, källare och förråd. Men algväxt kan också inträffa på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna variant av alger inte speciellt farliga, utan problemet är snarare att det mestadels är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt oerhört ovårdat ut.

Fast man bör fortfarande vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring från ytskiktet och de äter sig därför inte in i träet.

Det främsta sättet att kringgå besvär med alger på tak, ytterväggar samt staket är att uträtta normalt underhåll, som regelbunden rengöring och målning av dessa ytor vid behov. Om man har problem med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- och algsporer vanligtvis sprider sig på samma gång och kan då potentiellt lägga grunden åt mögel- och algproblem. Det är dessutom rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då det också ökar risken för besvär med mögel samt alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar vanligtvis ge upphov till mer allvarliga bekymmer då dessa ges större möjlighet att utvidga. Det beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer som tak, ytterväggar och staket. Därtill brukar dessa utrymmen vara exempelvis badrum, tvättstugor och källare som vanligtvis behöver mer arbeten än andra utrymmen om det uppstår behov att renovera dem i anknytning med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar också vara svårare att finna då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att få svar på ifall man har besvär med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till ifall och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en benägenhet att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja gro giftigt mögel samt alger.

Har man exempelvis haft problem med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ifred. De hälsoproblem som kan uppkomma är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän utmattning.

Det främsta sättet att motverka denna typ av kontaminering är att först och främst motverka att fukt tar sig in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan tränga in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var observant för dessa problem.

För det andra bör man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det förekommer några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidta relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att åtgärda ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att ordna problemet!