Sanering med Anticimex

Anticimex är förmodligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag samt har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt affärsverksamhet med tusentals anställda. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Detta gör att man de facto givetvis kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att föregripa bekymmer hos kunden vilket för kunden är mycket mer fullgod än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från bristfällig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa bekymmer brukar man vanligt hitta i badrum samt andra fuktigautrymmen.

Privatpersoner samt företag

Anticimex inriktar sig på att förse till både privatpersoner och företag med sina service. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som skadar hemmet eller dess omgivning på ett eller övrigt sätt. Det bestämt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både boningshus samt sommarhus. Anticimex arbetar väldigt metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att sedan begagna gifter som är specialanpassade för just den typen av anfall. Detta är en tjänst som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är mestadels väldigt besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att attackera problemet så inom kort som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till bekymmer med mögel samt antagligen till samt med hussvamp. Något som är absolut är att ju längre man väntar med att avhjälpa problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en studie som Anticimex genomförde härförleden visade det sig främst samt främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att avhjälpa en fuktskada brukar hamna på mellan 10 000 och 15 000 kronor om villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl anlända upp på flera hundratusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att fullborda granska av hus samt villor före förvärv alternativt försäljning för att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid förvärv eller försäljning. Detta är väldigt bekvämt för både kund och säljare då Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och bo för att avgöra om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning är relaterat till våra byggnader samt mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från defekt ventilation till dålig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de affärsverksamhet som anlitar dem att de absolut uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar sänka kostnaderna för affärsverksamhet och hjälpa de där undvika problem inom de två sistnämnda områdena.