Väta, betong, mögel – en bristfällig kombination

Fukt, betong och mögel är en sammansättning som inte bordar gott i ett hus. Många är problemen som kan bilda. I själva verket är det ingen sammansättning utan framför ett flödesschema: väta och betong tillsammans kan ge upphov till mögel som inte är att leka med. Om man får bekymmer med mögel så måste man snarast genomföra en sanering av detta för att undvika att behöva renovera hela eller delar av sitt hus.

Hurdan börjar mögel växa?

Mögel föredrar mörka samt våta miljöer, det är på grund av detta som mögel börjar expandera på saker i kylskåpet; fralla, ostar, samt antagligen till och med andra saker. När det gäller hus så översätts detta till allehanda utrymmen med bristfällig eller potentiellt bristfällig dränering, till exempel i källare, badrum, i vid grunden och andra ytor av betong som har dålig dränage. De flesta hus har ett par punkter där dräneringen är sämre, eller precis så bra som den behöver vara under normala förhållanden. Problemen uppstår under vår samt höst då blåst samt nederbörd under perioder kan vara högre än vanligt vilket gör att dessa riskzoner når en punkt där husets egen förmåga att avlägsna fukten helt lätt inte är tillräcklig.

Vad som händer när det regnar samt blåser är att väta tränger in i huset, men så inom kort det är över så börjar det torka upp åter och de utrymmen som är mest utsatta för fukt; betong till exempel, blir återigen torra. Under vår samt höst så brukar det regna samt blåsa, för det första, mycket mer, och för det andra, under mycket längre sammanhängande tid samt därjämte utan att det hinner torka opp. Resultatet blir att riskzonerna kommer att vara under beständig väta och det är här som mögel samt hussvamp trivs.

Man kan känna igen mögel bland övrigt igenom att det ger upphov till dålig lukt. Har man någonsin varit i ett omklädningsrum för fotbolls- alternativt ishockeyspelare så känner man en nära nog stickande arom där; det är mögel i sin förklaring. Också städskrubbar i offentliga inrättningar luktar mestadels som mögel.

Vad gör man när man fått ett mögelangrepp?

Nyckelordet är mögelsanering. Så inom kort man misstänker att man har bekymmer med mögel bör man ta in en expertfirma för att avgöra hur seriöst problemet är, det bästa är att ta en mögelhund som totalt lätt luktar sig till var du har bekymmer. Är angreppet lättare så kan man oftast med enklare metoder bekämpa det, oftast brukar det räcka med att man ställer in en fuktavlägsnare som man låter stå på ett par timmar per dygn för att få bort fukten som i sin tur skänker upphov till problemet. Är det däremot allvarligare så finns det olika kemikalier som man kan bearbeta möglet med. Det rekommenderas starkt att begagna sig av experter då man mestadels behöver begagna skyddsutrustning och det krävs förkunskaper för att begagna sig av kemikalierna.

För att avsluta rekommenderar vi starkt att du antingen inhandlar en luftavlägsnare som står på bestående alternativt att du överväger att anlägga om ventilationen om du märker att du har frekvent problem med mögel i de utrymmen där du har problem med väta; betong, utrymme under hus och bas.