Ifall en krypgrund skulle vara dåligt gjord alternativt ha en bristfällig placering så kan fukt lätt påverka den dåligt. Det är så pass vanligt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan dessutom ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är byggda så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Vanligen använder man betong samt lättbetong för att konstruera grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad eller oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan anlägga den på berg utan att vara I behov av spränga samt att man lätt kan rätta till sättningar genom att höja alternativt sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att placera in en domkraft under huset.

På sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Detta innebär att luftfuktigheten kondenseras då den kommer in i krypgrunden, precis som när det blir dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ytterligare en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte nog torr, eller som fallet är i Norrland, regnfattig men mycket sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. Följaktligen ska man i preventivt syfte bearbeta alla krypgrunder med Tvärstopp, trots att man inte har eller har haft besvär.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda sätt. Det första man bör utföra är givetvis att sanera därför att bli av med mögel samt illa lukt. Därefter är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta vikt. Avlägsna all jord och mull från grundens omgivning liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar samt grogrund åt mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid en aning som att elda åt kråkorna, och är rentav en av orsakerna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. Följaktligen kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill åstadkomma, oavsett om man väljer en specialisolering alternativt en vanlig typ är att isoleringen ska funka som kondensspärr och därför att minska ångtrycket under sommarhalvåret då luften är varmare.

En isolerad krypgrund är också praktisk eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan reducera värmekostnaderna på vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel ifall man bara har haft lindriga problem med mögel samt fukt. Har man å andra sidan större problem ska man nyttja isoleringen tillsammans med en verksam avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som enbart startar när det behövs.

När man väljer avfuktningsmaskin är det betydelsefullt att välja rätt. För krypgrunder bör man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Detta kan genomföras på diverse sätt, exempelvis genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten samt en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan även ske med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kall. På så sätt reduceras luftfuktigheten i utrymmet.