Rengör effektivt med alto högtryckstvätt

För och främst måste vi precisera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Alla känner till vad en högtryckstvätt är för någonting, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar i själva verket enbart om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder precis “hög”, och på samtliga latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är alltså en hög högtryckstvätt, med andra ord ett vis att marknadsföra med ett lite hippare namn. Det som är väldigt intressant är att närapå samtliga nya högtryckstvättar har någonting som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med upprättats ett fullständigt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för någonting.

Den första högtryckstvätten, som då endast kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som därefter grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher givit namn åt ett verb och ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att tvätta med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt nyttjas till?

Nästan alla har vi nog en högtryckstvätt hemma, den är ju liksom väldigt ändamålsenlig till det mesta; man kan utföra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det nog bara fantasin som lämnar åt andra användningar, till exempel rengöra bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan under sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa samt mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem förekommer. Man bör dock akta sig för att använda högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och omedelbar exponering mot betong då det rentav kan försämra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- och varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin roll. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Å andra sidan har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i flera fall för att lösa upp ingrodd lort samt fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga eller väldigt hett vatten vilket möjliggör att de kan lösa fett samt ingrodd smuts, men däremot använder de sig oftast av antingen diesel eller el för att värma upp vattnet och de slösar följaktligen mycket energi, vilket i många fall dessvärre är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar över lag vattenförbrukningen. Undersökningar har visat att användning av en alto högtryckstvätt för normal rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden samt terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och det, i slutändan, vid frekvent användning, sparar inte enbart på miljön utan också i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.