Sanering med Anticimex

Den möjligtvis största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Det gör att man i praktiken självklart kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att förebygga problem hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa bekymmer brukar man normalt hitta i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner och bolag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur inkluderar principiellt alla varianter av insekter och småkryp som skadar hemmet alternativt dess närmiljö på ett eller annat vis. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus samt sommarhus. Anticimex jobbar mycket metodiskt. För att undvika att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att efteråt bruka gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en tjänst som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis enormt besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att angripa problemet så fort som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder vanligtvis till problem med mögel och möjligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att fixa problemet ju dyrare blir sluträkningen. I enlighet med en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga utgiften för att ordna en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att verkställa besiktning av hus och villor före köp eller försäljning för att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är mycket bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex dessutom täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att fastslå ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från bristfällig ventilation till dålig isolering.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som åt privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man avser reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.