Vilka är de vanligaste medlena mot alger?

Det förekommer faktiskt en hel del skilda algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta fungerar på samma vis; de hjälper på ett eller annat vis till att få undan algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de mest vanliga hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, och vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det fungera helt enastående. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan överlägga mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och väldigt billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs tillsammans med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många vet detta beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som till exempel kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna mixa detta själv. Och det är precis detta som tillverkarna vill uppnå.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta affärer som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som förekommer på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid vara runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man ska helst späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man personligen blanda kan man följaktligen undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax ovanför 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därpå användas för att motverka alger, mögel, mossa och lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas växa som badrum, källare och andra utrymmen som har bristfällig dränering.

Man kan till och med bruka bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därefter måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar många år och effektivt vis kostar oerhört lite, framför allt jobb på somrarna.

Vad man dock ska vara eftertänksam med när man nyttjar bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundvis.