Den dåliga lukten som kommer från mögel

Flera som upplevt mögel känner till att det vanligtvis bildas en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är också en lukt som man jämt kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att sprida möglet, men de kan också framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är vad som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker ifall man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar och inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta fastän man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge ifall man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare och vindar. Eftersom fukten är väsentlig för möglets förekomst är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig lufttillförsel och även dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det några olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med och var det finns.

Ifall möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, på kakel eller andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel alternativt diskmedel och sedan torka av med mycket med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som dödar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det ångas, vilket sker i en speciell maskin. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och ersätta det. Det är dock kostsamt och arbetsamt, men det enda sättet som gör så att man blir fullständigt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man använda sig av foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt slår sönder molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid rätt hantering är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp.