En liten vägledning om mögelborttagning

Mögelborttagning, eller mögelsanering som det också kan kallas har blivit en allt viktigare verksamhetsgren då fler och fler hus p.g.a. olika anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En betydande orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad lufttillförsel som konsekvens, ifall man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan få mögel och annan påväxt. Detta är nästan jämt en konsekvens av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden ordentligt, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan även röra sig om dålig dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som små svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara väldigt svåra att få undan till fullo.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och bör framför allt åtgärdas för att man inte ska drabbas av stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger därtill hälsovådliga gaser som i vissa fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att vistas i ett hus som är mögelangripet. Det kan medföra luftvägsbesvär så som hosta och i vissa fall även andningssvårigheter.

Man kan även drabbas av trötthet till följd av illa nattsömn p.g.a. de besvär som mögel innebär. Det är alltså betydelsefullt att bli av med möglet och motverka att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda vis. Det vanligaste, mest drastiska och definitivt ultimata sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta gör så att man blir av inte enbart med själva möglet utan även de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar samt golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. Vissa utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på andra sätt.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller annat rengöringsmedel. Det fungerar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha tvättat grundligt med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Detta kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen.

En annan metod så kallad fogging som kräver en särpräglad maskin. Den värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är för den skull en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att använda är det viktigt att man därpå åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, städa oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, förhoppningsvis helt och hållet!