Hur bör man behandla fukt och mögel i huset?

Mögelskador i huset hör nära samman med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste anledningen till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel oftast beror på fukt är det sålunda relevant att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i ökande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Det har sin grund i att massor hus är undermåligt byggda alternativt har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att fundera på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt och mögelskador. Dålig ventilation är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Detta är några sätt som i befintliga hus kan medföra fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus alternativt renoverar så är det viktigt att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på platser där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är dessutom viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka noggrant innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som trötthet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan även bidra till allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för framförallt personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan också orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel och kakelfogar. Dessa fläckar är väldigt svåra att ta bort även om de inte jämt förstör själva materialet.

Om man har den minsta misstanke om mögel så ska man undersöka orsaken och spridningen. Mögel kan man ana om man är sjuk i förkylningar ofta, ifall man känner en illa lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en utförlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att lokalisera upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten och bikarbonat eller vinäger (dock inte båda samtidigt) för att på ett miljövänligt vis kunna döda av mögelsvampen. Att bruka klorin är onödigt eftersom effekten inte är gynnsammare än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det avdunstas. Denna ånga kan leta sig in annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man brukar också är farliga för människor.

Vid riktigt rejält mögelangrepp, där man inte kan vistas i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man få statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att totalt få bort inte bara svampen utan även mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.