Mögel i huset – ett typiskt problem

Mögel i hus

Det är inte särskilt trevligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis odugligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker oftast möglet genom att man upplever en illa lukt när man stiger innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och sluta känna lukten. Det är således inte alltid enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande tillsammans med karakteristiska mögelfläckar och kanske även fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig miljö där det får expandera ostört. Sådana ställen är exempelvis badrum, källare samt vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i skilda förändringar som har skett sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har en del år på nacken.

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att vissa delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var noggrant isolerade när de byggdes – man eldade med hjälp av olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det uppstod en luftgenomströmning.

När man därefter ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta utförs det så bra att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket även är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på olika ställen i huset gör så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad lufttillförsel vilket medför så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ostört. För den skull är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och även dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att få en bättre dränering bör man ta bort alla växter och all jord runt husknutarna och ersätta det med väldränerande material.

För att få bort husmögel ska man främst ta reda på hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta assistans av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det bästa sättet att helt bli av med mögel och dessutom de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att ta bort allt det angripna materialet och ersätta det. Om man har större mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig finansiell hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar och bygger på rätt sätt! Helst även skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något händer.