Mögelhund, en översikt

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att finna mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid arbetet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det förekommer en massor annorlunda saker man kan träna en hund för. Med tanke på att hundar har ett mycket känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte ständigt föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i somliga fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje läge. Ifall man misstänker att man har bekymmer med mögel så är det första steget att undersöka exakt var möglet befinner sig.

Ofta kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en påtaglig mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan förekomma mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund bör få en rejäl träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som även kommer att vara mögeltekniker. Det är således, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ och hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att fullborda dem, alltså i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (också kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att hitta samt markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp åt fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då inte svårt att begripa vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det ultimata sättet även det mest radikala, att helt enkelt avverka allt av det angripna materialet och byta ut det med nytt och fräscht.

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det viktigt att åtgärda orsaken. Torka utrymmet ordentligt med avfuktare och se över ventilationen. Om det är husgrunden som har blivit mögelangripen bör man se till så att dräneringen är god. Undanröja växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda samtliga ytor med Fulstopp
eller ännu bättre, med hjälp av Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra lämpad för att bli mögelhund, det rör sig om hundens karaktär men framför allt om träning. Att lära sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller inget man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Ifall man lyckas har man dock en briljant medarbetare i sin mögelhund.