Så blir du kvitt möglet i husvagnen på bästa vis

Den som inte önskar få semestern förstörd får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är även en relativt vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en ganska kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står orörd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även om husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind samt regn är det en bra idé att förvara den inne när man inte använder den. Detta för att motverka eventuella fukt och mögel och inte slita husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra komponenter för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto gynnsammare för möglet. En annan viktig komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, alltså strax ovan rumstemperatur.

Mögel behöver även näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan dessutom växa till på oorganiskt material så som kakel och betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga och leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men också mycket värre tillstånd vilka kan ha dödande utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan föra med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte alltid möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man bör även veta att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat uppfatta lukten.

Om man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på distans. Det finns mängder av olika luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Om husvagnen så rejält mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det tyvärr förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, med tanke på att det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, förutom att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, också göra en del andra saker för att förebygga både dålig lukt och påväxt.

En god sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och förvara dem inne. På så sätt undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar även att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är typiskt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en god idé att städa husvagnen grundligt innan man ställer in den. Om man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att tänka på när man använder husvagnen, med tanke på att det då vanligtvis är många människor som lever på en oerhört minimal yta, vilket kan resultera i dålig lukt, fukt och i många led även mögel.

Det är några tips för att ta hand om och på så sätt undvika mögel i husvagn.