Många föredrar att ha sina tak och takpannor fria från mossa

Inte nog med att ett hus som har mossa på taket kan ge ett trist intryck det kan dessutom påverka husvärdet, Det är inte heller enbart fult, mossa på takpannor kan också resultera i fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan brista när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en ansamling växter som trivs där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig bra i näringsfattig samt sur jord. De senare årens sura nederbörd har följaktligen lett till att mossor av olika slag har ökat i gräsmattor, på plattor och över hustak. Mossa är en tålig växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det sedan börjar regna igen, återkommer mossan i all sin prakt. De förökar sig dessutom då det är tillräckligt vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte enbart återuppstånden mossa när det blir blött, det blir också mer mossa än tidigare.

Mossa uppskattar att gro på tak som gärna ligger i skugga, exempelvis på en norrsida alternativt en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade föremål så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt samt skifferplattor.

Mossan växer gärna i skarvar och det är där det kan förstöras när det därefter blir kyligt. Det har att göra med att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar samt små sprickor. När vattnet i mossan fryser sväller det i enlighet med fysikens lagar och det medför att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det betydelsefullt att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det främsta sättet att undgå mossa på taket är att verka i preventivt syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver självfallet inte fälla träden alla gånger, det räcker vanligtvis med att man kapar väl valda grenar som hänger över huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det sedan regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få förankring över takpannorna. Det hjälper inte lika bra ifall man har rådande mossa på taket.

För att få undan mossan som redan har uppstått, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och skrubba bort mossan manuellt en regnfattig dag. Därefter kan man möjligen använda sig av medel som dödar mossan. De ska dock användas med rejäl varsamhet då de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i olika utsträckning.

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man applicera Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten elimineras och lavars långa rötter börja vittra så det blir lättare att högtryckstvätta bort allting.

Utan Fulstopp är lavarna – en del ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter grundligt ner i takplattorna.