Mossa, en oönskad gäst

Mossa är närapå ständigt grön, har en kort stjälk men saknar rötter, alternativt har små rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten från regn och fukt i närliggande miljö. Det finns drygt tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs vanligtvis där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning genom sporer i bladen. Flera arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Å andra sidan tycker mossa inte om köld, som åstadkommer att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är komplicerat att eliminera. Det främsta man bör undersöka när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa exakt där. Mestadels beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En god idé är att använda uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa.

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men rätt otrevligt. Den kväver omgärdande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är även en bra idé att se över gräsmattans dränering då det är en typisk anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig omgivning än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla samt använda kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, och på hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Det för att mossa gör så att taket blir fuktigt och när vintern därefter kommer kan pannorna frysa sönder. Följaktligen är det viktigt att inte låta mossa få förankring på taket.

 

Man kan bli av med mossa, på diverse sätt. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt ta bort mossan med hjälp av torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt sätt att bli av med problemet, därför är mossa på takpannor något som man ska motverka förebyggande.

En billig och bra fungerande metod är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som gör så att mossan inte kan ges grepp och börja växa. Det är dock viktigt att tillägga att mossa som redan finns på taket inte kommer att försvinna om man bara sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i preventivt syfte för att det ska få funktion.

järnsulfat

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man använda sig av diverse medel, exempelvis mossa GTI och järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att mixa med hjälp av vatten för att ges samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man köpa på allt-fraktfritt.se och liknande affärer.

Oavsett om man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det ultimata: Fulstopp, så är det viktigaste man bör fundera på att motverka återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att undkomma mossa är det bästa man kan göra att verka preventivt, med bra dränering samt näringsrik jord med neutral pH.