Mossa gti – ett mirakelmedel eller en flopp?

Mossa gti har det senaste året gjort succé, i alla fall ifall man tittar på reklamen i tv. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att köpa på exempelvis allt-fraktfritt.se då det används bland annat som näring till gräsmattor, men det är nu olagligt att kränga till personligt bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, cirka 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till cirka 50 kvadratmeter.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot framtida mossangrepp.

Det främsta sättet att bli av med mossan i sin trädgård, om man inte vill omfamna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Det utför man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan granska varför mossan gror i just din trädgård.

Mossa tycker om att växa där det finns fukt, och gärna lite skugga. Det är en robust växt som, även om den inte trivs, kan klara av långa perioder av torka utan att lida någon cellulär skada. När det därefter ånyo blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan expandera där det är näringsfattigt samt surt, till skillnad från gräs som i dylik miljö blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset och påväxt av mossa.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som möjligt åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Om man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att ge gräset ett övertag. Det ska då gärna distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, jämt i samband med gödsling av gräsmattan.

För att gräset ska må väl igen är det angeläget att se över dränering så att den funkar som den ska och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en typisk orsak till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Alltså finns det flera orsaker till varför man ska ha en god dränering runt sitt hus.

Man ska dessutom gödsla lite då och då därför att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan också behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som finns i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett annat förslag är att ständigt använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, speciellt om man har en trädgård som är benägen att bli blöt, detta med tanke på att återstående gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då elimineras samtliga smittämnen, antraknos, mossa, svampar samt sjukdomar för vad man gör är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga samt försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man äger egen golfbana.
Hittar man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte ifall man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen efter är det bilologiskt nedbrytet i så ringa lösning.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta är det betydelsefullt att passa den ihållande, inte blott sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.

järnsulfat