Olika metoder att eliminera mossa

Det finns hur mycket medel mot mossa som helst, men det är oklart för många människor vilka som fungerar på bästa sätt. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är ibland dyra slantar konsumenten måste betala för en produkt som inte helt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord samt för stora mängder vatten. Mossa kan dessutom kom igång och gro på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt.

Mossor som växer på takpannor kan vara ett problem därför att mossa behåller vätska och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det medföra att pannorna spricker. Alltså är det viktigt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp på en stege och skrapa bort mossan.

Det är inte att rekommendera att spruta på bekämpningsmedel som är avsedd för gräsmattor på taket med tanke på att de kan missfärga pannorna. Om man ändå anser att det verkar vara en god idé så ska man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och sedan låta den ligga ute i väder och vind i minst ett år, helst längre, därför att observera hur pannan hanterar giftet.

Mossa har dessutom en fenomenal fallenhet att börja växa i trädgårdar, i synnerhet där de inte är önskade. Det är dock kanske inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt god dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Ifall man vill få en mossfri gräsmatta bör man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man måste uträtta ofta, helst två gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att ha en gräsuppsamlare med tanke på att det avslagna gräset annars blir kvar och därmed också binder kvar fukt. Det åstadkommer så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare.

I anknytning med att man gödslar, vilket man med fördel kan åstadkomma på höstkanten, kan det också vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill eftersträva ett snabbare resultat. Otaliga medel mot mossa, så som mossa gti, innehåller järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott åt grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker åt drygt 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den snart att vara tillbaka. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.