Vad är det som skiljer mossa, lavar och alger åt?

Mossa, lavar och alger kan emellanåt se väldigt lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det viktigt att vara medveten om vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt vis.

Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som inte har blomma. De uppskattar fuktig mark och är mestadels gröna till färgen. Mossa är en oönskad besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det centralt att se till så att dränering är god. Det är även en god idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan dessutom växa över takpannor. Risken vid mossväxt över taket är att mossan behåller fukt och då kan vålla fuktskador samt mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det förekommer dessutom risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan stundvis vara rätt knepigt att få undan mossa från taket. Ett sätt är att för hand skrubba bort dem. Det medför en uppenbar risk för fall, och man bör vara vaksam om man har takplattor av betong då dessa lätt blir hala. Man kan även, efter att ha tagit bort mossan manuellt montera en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att ge ifrån sig ämnen som mossan inte gillar.

Alger är organismer som utvinner energi. Vanligtvis sker det med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är generellt svårbestämd och väldigt stor. Den innefattar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, till exempel brunalger som kan bli upp till sextio meter långa.

Alger kan växa på fasader och staket. Det spelar vanligtvis ingen roll vilken sorts färg man har målat med. Alger ger en grön nyans i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med till exempel Falu rödfärg) bör man inte bruka några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är viktigt att bruka munskydd för att inte riskera att andas in exempelvis sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska testa ifall man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel eller såpa. Om det inte funkar så kan man testa ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man ska betänka att nyttja ett klor- alternativt borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är väldigt miljöfarliga samt hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att växa där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har ofta djupa rottrådar och en del kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak ska man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av exempelvis högtryckstvätt inte till fullo tar bort lavarna. Det då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och därför lätt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns alltså olika sätt att hantera mossa, lavar och alger – det viktiga är att känna till vilket!