Vanligt med skador där mossa angriper

Mossa på takpannor är rent dåligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan leda till att takpannorna sprängs.

Mossa kan dessutom förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Följaktligen är det centralt att inte låta mossa växa över taket.

Mossor är vanliga växter, bara i Sverige finns det omkring tusen olika sorter och i hela världen är det uppemot tjugotusen arter. Det är växter som inte har rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten någorlunda löst i underliggande material. Det är således inte komplicerat att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och gärna en aning skuggigt. Den har inga besvär med näringsfattig samt sur omgivning vilket medför att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en vanlig trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att gro på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett bekymmer som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är relevant eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är dessutom en bra idé att se över träd som står nära huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon trädgren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt trick för att hålla mossan väck är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte gillar och för den skull inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det krävs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga klara besked. Det är en metod som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men även miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är enormt miljöfarligt och därtill högst hälsovådligt och kan vid förtäring medföra döden.

Det är alltså oerhört betydelsefullt att fundera på hur rejält man vill ha bort mossan och vad annars man kan utföra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att skrubba loss mossan när det är torrt. Det är dock ett tidskrävande och i vissa fall farligt jobb.

Man kan dessutom använda sig av högtryckstvätt för att spruta undan mossa – man ska ha dödat all påväxt med hjälp av Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan medföra fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att slippa mossa på takpannor samt tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man bruka miljövidriga medel.