Undvik påväxt på huset

Påväxt, alternativt mikrobiell påväxt som det även kan heta, är en samlingsterm för både mögel och bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken gestaltning det rör sig om en bra idé att försöka få bort det innan det ställer till med större bekymmer.

En mikrob är en levande organism som man inte kan observera med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är emellanåt diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, somliga mögelsvampar, växter samt djur. Det är alltså en oerhört vid grupp organismer, där vissa kan förefalla hälsovådligt, andra inte alls och några beter sig som opportunister – de är endast hälsofarliga när tillfälle ges, men annars antagligen rent nödvändiga för vår överlevnad, så som en del bakterier i tarmens normalflora.

Ofta när man pratar om mikrobiell påväxt menar man mestadels mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller vistas mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar samt utmattning.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt förekommer där det finns fukt. Ett första steg är således att se över ventilation, men även omgivande dränering om problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel gro över rent kakel, men vanligtvis hopas det i fogarna små hudrester, tvålrester samt övrigt gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, bortsett från att se över ventilationen, att tvätta noga med hjälp av diskmedel och avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte nyttja ämnen lösta i vatten med tanke på att det mestadels leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man ska aldrig använda klorin, varken över släta alternativt porösa ytor med tanke på att det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därtill har extremt låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan även bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med hjälp av en speciell maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där få verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av olika firmor som håller på med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det angeläget att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undfly att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.