Posts Tagged katjoniska polymerer


Hussvamp – sanering enda lösningen?

Klicka på bilden för mer info Om man börjar få problemens bekymmer, vad är då lösningen för att bli kvitt hussvamp: sanering? Det antagligen många antar, samt till viss utsträckning är det riktigt, utan en riktig sanering så kommer hussvampen med all säkerhet att fortsätta växa och förorsaka med problem. Hussvampens effekt i ett angrepp […]

Read More...