Posts Tagged krypgrund fukt


Förebygg så att inte krypgrunden drabbas av fuktskador eller mögel

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad alternativt oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan. Detta gör att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns emellertid en hel del typiskt förekommande besvär med just krypgrunder som framförallt kommer ifrån genom fuktskador. Sommarkondens är en typisk anledning […]

Read More...