Posts Tagged mögel i källare


Mögel i källare

Det är relativt typiskt att mögel kan angripa källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, frånsett badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor […]

Read More...