Posts Tagged mögelborttagning


En liten vägledning om mögelborttagning

Mögelborttagning, eller mögelsanering som det också kan kallas har blivit en allt viktigare verksamhetsgren då fler och fler hus p.g.a. olika anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En betydande orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då […]

Read More...