Posts Tagged sanera


Vad bör man ha i åtanke inför saneringen?

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal skilda sätt. Vilket sätt man väljer ska helst grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man får av möglet. Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka […]

Read More...